سی و یک نما – در دهه ی نود که اجراهای غیرحرفه ای و تقلیدی برنامه های تلویزیونی حوصله ی مخاطب را سر می برد به یاد حرف های یکی از ماندگارترین و باسوادترین مجریان تلویزیونی که از قبل از انقلاب در این حوزه فعالیت داشت افتاده ایم. اسماعیل میرفخرائی که می گفت: "اجرا یک تخصص است که نیاز به دانش و توانایی دارد." این مطلب را به همین بهانه می نویسیم و تقدیم می کنیم به او که ایکاش دوباره برگردد تا روی  صندلی اجرای تلویزیون بنشیند و ما هم ببینیم و لذت ببریم. مطلبی با عنوان آنهائی که اجرای تلویزیونی را متحول کردند:

منتشرشده در تلویزیون

پوریا تابان (سی و یک نما)- یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو می بره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها، یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میزاره تو آب چشمه، شونه می کنه موی پریشون......

منتشرشده در تلویزیون