هما گویا (سی و یک نما)– گاهی می شود به شجاعت و جسارت بعضی ها غبطه خورد اما گاهی هم این جسارت و شجاعت، حقوق مادی و معنوی دیگران را نادیده می گیرد و آنجاست که لج آدم را درمی آورد . اینکه یک نفر با بودجه ی صدا و سیما که بیت المال محسوب می شود، بالغ بر دویست میلیارد تومان را صرف ساخت سریالی کند که کمتر از ده در صد بیننده دارد و حالا بگوید که فیلمنامه ی کار جدیدش کامل شده و آماده است واقعا موجب می شود تا سکوتی که به هزار زحمت حفظ کرده بودم را بشکنم.

منتشرشده در تلویزیون