نازآفرین کاظمی* (سی و یک نما)- چند سال پیش در روزنامه مردمسالاری در کنار خانم هما گویا، ویژه نامه ای را منتشر می کردیم که هر هفته به یک موضوع اختصاص می یافت، در یک هفته درباره دوبله نوشتیم امروز که خانم کسمایی فوت کردند برای من یادداشتی که در آن ویژه نامه نوشتم تجدید خاطره ای شد. بد نیست که یکبار دیگر آن را با هم مرور کنیم.

منتشرشده در تلویزیون

سی و یک نما- مهین کسمایی بعد از تحمل چند سال بیماری شب گذشته ۱۲ اسفند براثر سرطان در آمریکا درگذشت.

منتشرشده در تلویزیون