ناصر یاخچی بیگلو / سی و یک نما - گذشت زمان همیشه با تغییرات همراه بوده و آدمهای جدیدی در عرصه های مختلف ظهور می کنند و جای گذشتگان را می گیرند. سینما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قرن بیست و یکم شاهد حضور کارگردانان جوانی بوده که حالا می توان آنها را صاحب سبک دانست و طرفداران پر و پا قرصی برای خود دارند.

منتشرشده در سینمای جهان

سی و یک نما- به نظر بسیاری از سینماگران و منتقدان، علی حاتمی ایرانی ترین کارگردان سینمای ایران است. دلیل این مدعا نیز همه اجزا و مولفه هایی است که در آثار علی حاتمی یافت می شود. از معماری و گفتار گرفته تا آداب و رسوم، نحوه پوشش و شخصیت ها همگی بر فرهنگ و هویت ایرانی تاکید دارند.

منتشرشده در سینمای ایران